Privredna Komora Beograda - IT Service Management

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti i INFO Centar u saradnji sa ITSMf Srbija organizuje u sredu 25. maja u 13 časova, u sali na IV spratu, Kneza Miloša 12, poslovno-stručni skup IT Service Management - efektivno i efikasno korišćenje IT resursa, pokrivajuci domene IT Standardizacije, IT Governance i Service Excellence.
 
Cilj skupa je da predstavi prednosti primene standarda i najboljih svetskih praksi u pružanju IT usluga. Učesnici skupa će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim pravcima i trendovima u domenu IT servis menadžmenta. Na ovom skupu će takodje biti najavljena 5. itSMF SEE konefrenecija u Sava Centru, 1. Juna 2011. godine.
 
Agenda:
13:05 – 13:25 Milan Živković, predsednik itSMF Srbija, Stanje i trendovi u domenu itSMF
13:25 – 13:40 prof. Dr Milan Kukrika, Implementacija Sistema za upravljanje uslugama prema ISO/IEC 20.000-1 2011
13:40 – 13:55 Vladimir Jauković, ITIL trener ITIL i njegova primena u pružanju usluga
13:40 – 13:55 Matić Aleksandar MBA PMP ITIL, Privredna komora Beograda, Najava organizacije ITIL treninga u PKB
15:50 – 16:15 Diskusija
 
Sposobnost razvijanja i pružanja vrhunske usluge ključna je za poslovnu strategiju i uspeh. Malo organizacija, zna kako da stvori sveobuhvatan program za razvoj kvalitetne usluge i da definiše primeren proces upravljanja nivoom usluge. Na skupu će biti razmatrani primeri najbolje svetske prakse, procedura i standarda.
 
Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Vesni Muhić na telefon 011/2645-333 ili putem e-maila na vmuhic@kombeg.org.rs
 
Sekretar Udruženja, Dušan Rakić, dipl. ing. el.
 
Predsednik Odbora Udruženja IT,  Goran Đaković.

AttachmentSize
itSMF Skup u Privrednoj Komori Beograda 25Maj2011.pdf265.13 KB