5. itSMF South East Europe Konferencija u Beogradu, 1. Juni u Sava Centru

in

itSMF Srbija je objavila da će 5. Godišnja itSMF South East Europe (SEE) Regionalna Konferencija biti održana u Beogradu, 1. Juna 2011. god. u Sava Centru. Misija ove itSMF Regionalne Konferencije je da okupi poznate IT stručnjake i servis menadžere u SEE regionu i ponudi im da demonstriraju IT Service Management dobru praksu, razmene njihova profesionalna iskustva i generišu nova znanja u ovoj IT disciplini. Ovaj skup takođe predstavlja idealnu priliku da vodeće IS/IT kompanije promovišu portfolia svojih proizvoda i usluga, približe tržištu najnovija profesionalna dostignuća i prezentiraju primere uspešnih ITSM projekata u Jugo-Istočnoj Evropi.
 
Tema Konferencije je: Ključni ITSM faktori za uspeh u poslovanju (Key ITSM drivers for Business Success), i u svom sadržaju će pokriti osnovne koncepte Service Management-a, uključujući IT Standardizaciju, IT Governance, Service Excellence, kao i puteve postizanje bolje biznis efektivnosti i unapređenju efikasnosti u digitalnoj ekonomiji i u znanju zasnovanom privrednom kontekstu. Uzimajuću u obzir najnovija ekonomska kretanja i globalnu recesiju, itSMF Organizacija vidi svoju dužnost da ukaže na beneficije u primeni IT Service Managment koncepata, prednostima upotrebe ITIL i Cobit metodologija Informacionih Sistema, kao i novih standarda.
 
itSMF SEE celodnevni skup je sastavljen od stručnih prezentacija, panel diskusija, “round-table“ sesija i „executive briefing-a“ u relevantnim domenima IT Service Managementa, kao i prateće izložbe ITSM 2011 Expo, koja je prva ovog tipa u ovom delu Evrope. ITSM Expo će omogućiti IS/IT, Service Desk i IT Support kompanijama da prikažu svoja rešenja, service management alate i aplikacije, kao i da demonstriraju svoje proizvode i usluge putem interaktivnih radnih sastanaka, live-demo prezentacija i simulacija. itSMF SEE skup će zasigurno omogućiti svim učesnicima da promovišu svoju ITSM ponudu, pronadju kliente i generišu nove mogućnosti u SEE regionu.
 
Svi registrovani itSMF članovi, IT Direktori, ICT experti i Servis Menadžeri, su pozvani da besplatno prisustvuju itSMF SEE Konferenciji i ITSM 2011. Da bi se registrovali, molim Vas da popunite Registracioni Formular koji je dostupan na: http://www.itsmf.org.rs/drupal/node/add/conferencereg i dođu u Sava Centar (Sala Amfiteatar) 1. Juna u 09:00 časova da prisustvuju celodnevnom skupu, dobiju delegatski paket, konferencijski materijal i mali poklon od Društva itSMF Srbije.
 
Radujemo se susretu na itSMF SEE Konferenciji 1. Juna u Sava Centru (09:00-17:30)!

Društvo itSMF Srbija