Board od Directors

in

Članovi Upravnog Odbora Društva itSMF Srbije

 

Predsednik Upravnog Odbora
Milan Živković
Senior Consultant
ERICSSON
Mob: +381 63 233-263
Mob: +44 7795 332801
milan.zivkovic@itsmf.org.rs

 

Član Upravnog Odbora
Nenad Baračkov
Tehnički Direktor
MDS Informatički Inženjering

 

Član Upravnog Odbora
Branko Živković
IT Direktor
NIS A.D. Novi Sad

 

Član Upravnog Odbora
Ljubiša Mitrović
Direktor
SAGA

 

Član Upravnog Odbora
Slaviša Nikolić
Direktor
KONSING

 

Član Upravnog Odbora
Miloš Nikolić
Business Services Manager
IBM

 

Član Upravnog Odbora
Aleksandar Pavlović
Sales Account Manager
CISCO