Euroquality Group & SOCOS GmbH Germany: ISO 20000 Auditor Course

in
27/10/2009 09:00
28/10/2009 17:00
Europe/Belgrade

ISO 20000 je novi internacionalni IT Service Management standard koji omogućava organizacijama (interno, “outsource” ili eksterno) da obezbede da su njihovi IT procesi usklađeni sa zahtevima samih poslova u organizacijama i sa internacionalnim najboljim praksama. Za više detalja pročitajte dalje, vidite priloženu brošuru ili kliknite na link: http://www.euroquality.rs/srp/kurs/?conid=238
 
Tema kursa: ISO 20000 Auditor Obuka proverača i ocenjivača - Sadržaj ovoga dvodnevnog kursa odgovara preporukama itSMF UK. Saznaćete sve što je potrebno za rad na IT Service Management tržištu koje se veoma razvija.
• Uvod i osnove ITIL i ISO ISO 20000
• Osnove certifikacionih procesa
• ISO 20000, Deo 1 – detalji
• Pregled ISO 20000, deo 2
• Put ka certifikatu
• Ciljevi i obim ISO 20000 standard
• Upotreba Service Management alata
• Vežbanja i ispit na kraju kursa.
 
Kome se preporučuje:
• Kurs je namenjen svima koji žele da dobiju potrebna znanja o elementima ISO 20000 standarda i certifikacionim procesima.
• Proveravačima i ocenjivačima 
• IT-Konsultantima i ekspertima
Razumljivo je da se očekuje da kandidati imaju osnovna predznanja o principima IT Service Management-a i ITIL. (pogledajte kurs ITIL V3 Overview planiran za 26.10.09). Pravila itSMF utvrđuju da ispit za ocenjivača mogu da polažu osobe koje imaju ISO 9001, ISO 27001 ili TickIT sertifikate.
 
Metode i tehnike kursa:
• Zvanična obuka sa internacionalno prihvatljivim sertifikatima - “ISO 20000 Auditor Certificate” od itSMF UK.
• „Up-to-date“ informacije o ISO 20000
• Kompaktna i precizna obuka
• Efektna zaštita ulaganja u  ITIL projekte
• Praktična pomoć za donošenje odluka o ovim projektima.
 
Nastava na Engleskom jeziku. Učesnici koji polože ispit  dobijaju sertifikat itSMF. Broj kandidata je ograničen.
 
Cena: 56.000,00 RSD + PDV
 
Planirani termini i dinamika održavanja kursa: 27/28.10.2009.
Leonardo Centar, Kraljice Natalije 21, Beograd
 
Za više detalja pročitajte priloženu brošuru ili kliknite na link: http://www.euroquality.rs/srp/kurs/?conid=238

AttachmentSize
238_SOCOS 2-1.pdf61.63 KB