HP

in

Logo
 
Preduzeće Hewlett Packard d.o.o. Beograd predstavlja deo korporacije Hewlett-Packard i inkorporirano u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, zastupa poslovne interese iste na tržištu Republike Srbije.

HP je najveća IT kompanija na svetu. U svom portfoliu HP nudi opremu, rešenja i usluge za tržište personalnih korisnika, mala i srednja preduzeća i korporativne korisnike. Cilj HP-a je da pomogne korisnicima da pojednostave i unaprede svoja IT iskustva. Kompanija Hewlett-Packard postoji već 69 godina, sa sedištem u Palu Altu, Kalifornija u SAD, i je vodi predsednik i direktor g-din Mark Hurd.

Preduzeće Hewlett Packard d.o.o., Beograd je osnovano 2002. godine i od tada aktivno učestvuje u poslovnom životu u Republici Srbiji. HP u proteklom periodu ostvario izuzetne rezultate u svim područijima poslovanja. HP zauzima lidersku poziciju u segmentu za grafiku i štampu, personalnim računarima, serverima i storidž uređajima. Posebno se ističu rezltati u domenu implementacije složenih IT projekata i kompleksnih usluga održavanja. Sa prometom od preko 100 miliona dolara u prošloj godini i angažovanjem na važnim  projektima u javnoj upravi i privredi, HP se od mnogih doživljava kao najveća i najuticajnija IT kompanija u Srbiji. Od 2002. godine prešli smo veliki put od male kancelarije sa 5 zaposlenih, do snažnog preduzeća sa timom od 70 ljudi.

HP i ITIL
HP je aktivno podržavao ITIL od 1995 godine i bio aktivni vođa u stvaranju ITIL V3 verzije. Autori jedne od pet glavnih knjiga biblioteke, pod nazivom “Servisne operacije”, bili su HP konsultanti David Cannon i David Wheeldon. HP konsultant Jeroen Bronkhorst, je razvio ITIL v3 procesne mape, dok su Stuart Rance i Ashley Hanna radili na ITIL v3  rečniku stručnih pojmova.
HP je bio prvi glavni korporativni sponzor itSMF u Sjedinjenim Američkim državama.
Zašto HP za ITIL i Servisni menadžment?
- Više od 30 godina iskustva i ekspertize rada sa aplikacijama
- Preko 15 godina iskustva u isporuci IT Servis menadzment – nivoima rešenja
- Preko 5000 profesionalaca sertifikovanih u oblasti IT Information Library (ITIL)
- HP je autor koji je doprineo stvaranju ITIL V3 refresh treninga
- Više od 80 obrazovnih centara širom sveta koji su autorizovani ITIL ispitni centri.

HP Softver i ITIL
HP softverska rešenja pomažu korisnicima u smanjenju troškova, povećanju efikasnosti zaposlenih, poboljšanju isporuke servisnih rešenja i adresiranju zahteva.
- Zahtevi i Portfolio menadzment – Pomažu pri donošenju odluka- pribegavanju kritičnih projekata u realnom vremenu.
- Business Service Management – Identifikovati I upravljati vezom izmedju  korisnickih kriticnih poslovnih procesa i IT usluga.
- Asset and IT Financial Management – steci kontrolu po svim aspektima korisnicke opreme kroz njihov zivotni ciklus.
- Consolidated Service Desk -  Automatizovati korisnički slucaj, zahtev, i nivo servisnih usluga menadzment procesa.
- Change and Configuration Management – Implementirati I poboljšati korisničke sposobnosti za upravljanje promenama u njihovom IT okruženju
- Infrastructure Management – Smanjiti korisničke IT troškove automatizacijom poslovanja I menadzmentom.

HP konsultantske usluge i ITIL
Stručnjaci za HP isporuku HP rešenja mogu pomoći  korisnicima da izaberu pravi miks moćnih rešenja I promene način na koji korisnik isporučuje IT rešenja. HP konsalting zapošljava preko 5000 stručnjaka, obučenih I iskusnih ITIL konsultanata. HP konsultanti Vam mogu pomoći u:
- Uslugama i procesu poboljšanja
- Servis katalogu i ITIL proces dizajnu
- ITSM proceni
- Implementaciji HP softver menadzmentu.

HP Education i ITIL
HP nudi standardizovana i prilagođena trening rešenja koja edukuju IT profesionalce i menadzment pravilnim znanjem i veštinama za optimizaciju ITSM procesa.

Za više informacija, molimo Vas da pogledate na našoj web stranici: http://www.hp.com/go/itsm