IT Service Management Forum

in

IT Service Management Forum
je jedina nezavisna i međunarodno priznata organizacija koja povezuje kompanije i profesionalce u domenu IT Service Management-a. Ova neprofitna organizacija postoji od 1991. godine i kao takva predstavlja dominantan činilac u razmeni znanja i širenju profesionalnih iskustava u IT Service Management-u, unapređivanju relevantnih standarda, kao i promovisanju ITIL orijentisanih kvalifikacija.
 
itSMF po svom modelu organizovanja omogućava pristup globalnoj mreži IT eksperata, bogatom izvoru informacija i ogromnom broju tematskih dešavanja, što Vama i Vašoj kompaniji sigurno može pomoći u rešavanju tekućih problema i kvalitetnoj primeni Informacionih Sistema, kao i efektnivnoj i efikasnoj realizaciji procesa Service Management-a. U svom radu svi članovi itSMF organizacije se pridržavaju u skladu s visoko profesionalnim principima itSMF International i pravilima etičkog ponašanja definisan dokumentom itSMFI Code of Ethics koji je ovde priložen.
 
Ovo je posebno važno imajući u vidu najnovije biznis trendove i sve veće oslanjanje na IT i primenu Informacijonih Sistema, kao mogućnost kreiranja komparativnih prednosti i realizaciju višedimenzionalnih beneficija kroz usvajanje ITIL preporuka i usvojene Best practice u IT Service Management-u.
 
Posmatrajući na globalnom nivou, itSMF organizacija okuplja preko 6,000 korporativnih članova u IT industriji i Javnom Sektoru, kao i više od 70,000 individualnih članova uključenih u rad lokalnih Foruma osnovanih u više od 50 država. itSMF je u svakoj od ovih država organizovan kao odvojeno pravno telo, koje je u svom radu nezavisno. Treba još pomenuti ogroman značaj Internacionalnog itSMF entiteta, čiji je cilj da pruži međunarodnu dimenziju, kao i da pomogne svih individualnim forumima, a pre svega onim koji su tek počeli sa svojim radom. Više informacija o itSMF International možete naći na - itSMF International website.

AttachmentSize
itSMF International Leader Code of Ethics.pdf50.64 KB