Membership

in

O Članstvu
 
itSMF je kao entitet vlasništvo njegovih članova i nezavisno od bilo koje druge organizacije. Status člana u Društvu itSMF Srbije se dobija nakon pozitvo odobrene registracije i plaćanja članarine koja je određena od strane Upravnog Odbora. Upravni Odbor ima pravo da odbije pravo na članstvo bilo kom individualnom licu ili organizaciji za koje posumnja da mogu na bilo koji način ugroziti renome Društva.
 
Članstvo je važeće za jednu godinu od dana kada je izvršena uplata članarina i može se obnoviti u bilo koje vreme tokom godine. Neizmirivanje plaćanja obaveze rezultira ukidanjem prava na članstvo.
 
Prava i obaveze svakog člana su date u Statutu Društva, ali kao takve mogu biti promenjene odlukom Upravnog Odbora. Članovi imaju pravo da predlažu promene Statuta i definisana prava i obaveze tako što se predlog daje Upravnom Odboru.
 
Prava Članstva
 
Prava članova Drušva itSMF Srbije:
1. Pristup sadržaju i delovima ove Internet stranice koji su namenjeni samo članovima.
2. Popust na kupovinu knjiga.
3. Popust na plaćanje kotizacije za konferencije i simpozijume, uključujući virtuelne događaje.
4. Besplatni časopis itSMF Organizacije i elektronski Newsletter Društva itSMF Srbije.
5. Omogućen kontakt svom sadržaju dostupnom svim članovima itSMF International.
6. Mogućnost da prihvata i daje profesionalno iskustvo i znanja označena kao ITSM Best Practice.
7. Slobodni pristup lokalnim i regionalnim radnim sastancima i savetovanjima.
 
Za sve koji žele da se učlane u Društvo itSMF Srbije, molimo Vas da koristeći sledeći formular Učlanjenje u itSMF Srbije, pošalju sve potrebne podatke o sebi. Godišnja članarina za 2013. godinu iznosi 9.950 RSD (za studente samo 2.950 RSD) i daje Vam pravo na sve beneficije koje su gore navedene. Više o samim beneficijama koje i service portfoliu itSMF Srbije možete naći u priloženoj brošuri.
 
Učlanjenje u itSMF Srbije
 
Po registraciji ćete dobiti profakturu za plaćanje članarine, po čijoj uplati će Vam biti poslata članska karta sa čipom (smart-card) za pristup Continual Professional Development Loyalty program i brošura sa detaljnim pregledom svih beneficija na koje imate pravo kao član Društva.
 
Dobro došli u međunarodnu organizaciju IT Service Managementa.
 
Srdačan pozdrav,
itSMF Srbija

AttachmentSize
itSMF Serbia Membership Card FrontSide.jpg181.3 KB
itSMF Serbia Membership Card BackSide.jpg254.9 KB
itSMF Srbija Brosura v2.0.pdf225.29 KB