SAGA

in


Profil preduzeća Saga d.o.o. Beograd
 
Osnivanje i razvoj preduzeća
Preduzeće Saga osnovano je 1989, sa sedištem u Beogradu. Tokom proteklih dvadeset godina ostvareni su partnerski odnosi sa više od 50 eminentnih kompanija u oblasti informacionih tehnologija, kao što su Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Cisco Systems, Microsoft i Fujitsu Technology Solutions. Saga je najveći sistem integrator u Srbiji, na prvom mestu po ostvarenim rezultatima u poslednjih nekoliko godina, po ukupnom broju zaposlenih i nivou njihove obučenosti i profesionalnosti. Centrala se nalazi u Beogradu, dok su filijale u Podgorici (Crna Gora), Banja Luci (Republika Srpska) i Skoplju (Makedonija).
Komparativne prednosti:

 • Dugotrajno prisustvo na tržištu i izuzetna lista referenci
 • Visok nivo usluge – visok nivo zadovoljstva klijenata
 • Tehnička ekspertiza – najveći broj sertifikata u ICT industriji
 • Sistem-integratorski pristup
 • Dobra geografska pokrivenost tržišta
 • Izuzetna servisna podrška.

Finansijski pokazatelji:
Ukupan prihod (2005): 13 miliona EUR
Ukupan prihod (2006): 32 miliona EUR
Ukupan prihod (2007): 40 miliona EUR
Ukupan prihod (2008): 51,6 miliona EUR
Zaposleni – komparativna prednost
Saga zapošljava 268 ljudi, od kojih je više od polovine ukupnog broja zaposlenih duže od četiri godine u preduzeću.
Obrazovanje:

 • Više od 100 sa fakultetskom diplomom,
 • Sedam magistra tehničkih nauka,
 • Jedan doktor nauka.

Starosna dob:

 • Tri četvrtine zaposlenih je mlađe od 40 godina.

Sertifikati:

 • 370 sertifikata iz relevantnih oblasti.

Poslovanje – uspešni sa uspešnima
Saga pomaže klijentima da postanu još uspešniji u poslovanju. Rezultat određenog projekta se posmatra u svetlu merljivog povećanja produktivnosti i profitabilnosti. Tako klijenti Sage stiču prednost u odnosu na konkurenciju. Na osnovu paralelne analize IT-a i poslovnog procesa stiče se informacija o trenutnim potrebama klijenta u cilju stvaranja efikasnog i delotvornog upravljanja IT procesom. Koncentrisana je na neprekidno prilagođavanje IT-a poslovnim potrebama klijenta. U cilju neprekidne optimizacije, Saga nudi vodeće svetske alate i dokazane metode.
Umrežavanje i telekomunikacije
Saga nudi potpuna rešenja – od opreme za krajnjeg korisnika i kabliranja, do mrežnih core uređaja, integrisanih u optimalni dizajn u skladu sa potrebama klijenta. Profesionalne usluge, kao deo celovitog rešenja, uključuju i ekspertizu u projektovanju, menadžment projektima, implementaciju i testiranje rešenja, kao i obuku osoblja baziranu na osnovu zahteva i potreba klijenta.
Svoje usluge Saga pruža i na konsultantskom nivou. Najznačajnije oblasti naše ekspertize su tehnologije prenosa, Core/Edge i agregacija, obezbeđivanje, IP telefonija, menadžment sistemi, LAN/WAN/MAN umrežavanje i strukturalno kabliranje. U zavisnosti od potreba klijenata, profesionalni personal Sage pruža 24/7, 12/6 ili 8/5 uslugu održavanja i podršku sistemima koje smo instalirali.
Odsek zadužen za umrežavanje i telekomunikaciju zapošljava 40 stručnjaka od kojih su većina diplomirani inženjeri, vodeći dizajneri, licencirani u Inženjerskoj komori Srbije i autorizovani dizajneri, licencirani u Savezu inženjera i tehničara Srbije. Saga ispunjava evropske i svetske standarde (EN 50173, drugo izdanje i ISO/IEC 11801, drugo izdanje).
Kritični računarski sistemi
Sektor za kritične računarske sisteme zadužen je za planiranje, dizajn projekta i osposobljavanje sistema za upravljanje podacima i njihovo skladištenje. Pruža usluge konsaltinga i nudi najbolja softverska i hardverska rešenja u skladu sa potrebama klijenta, bez obzira da li je reč o malim i srednjim preduzećima ili velikim korporacijama.
U okviru ovog segmenta, Saga nudi proizvode i rešenja bazirana na „Wintel“-u i RISC/UNIX-u, mid i high-end servere, mid i high-end sisteme za skladištenje podataka, data centre, disaster recovery rešenja, network menadžment rešenja, klastere, high availability rešenja, podršku, poslovni i bezbednosni konsalting, SAN/NAS, informacioni menadžment i rešenja za arhiviranje i podršku.
Standardni industrijski sistemi
Od svog osnivanja, Saga je isporučila više od 60.000, uglavnom brand name konfiguracija (HP, Fujitsu Siemens – od aprila 2009. Fujitsu Technology Solutions) sa bazičnim operativnim softverskim okruženjem i periferijama.
U okviru ovog segmenta, Saga nudi: proizvode i rešenja bazirana na „Wintel“-u, UNIX/JAVA, JAVA desktop sisteme, Sun Star Office aplikacije, Microsoft Office aplikacije, desktop sisteme i prenosive računare, ulazne, mid i high-end servere bazirane na Intelu i AMD-u, ulazna skladišta podataka (JBOD) bazirana na Intelu i AMD-u, sisteme za skladištenje podataka, štampače (crno-bele, kolor, MFP), skenere (uslužne, profesionalne za DMS) i sisteme za neprekidno napajanje (uslužne i profesionalne).
Komercijalne softverske aplikacije
Tim Saginih inženjera i biznis konsultanata nudi odgovarajuća rešenja i odgovore na najkompleksnije potrebe klijenata u oblasti aplikacija i middleware softvera: softverske aplikacije, engineering & design, middleware softver, collaboration i messaging softver i database.
IT konsalting, integracija sistema i održavanje
Sagin tim eksperata (sa „Manager’s Certificate“ u IT servis menadžmentu) koristi IT servis menadžment standarde i obrasce koji garantuju klijentu unapređenje postojećeg IT sektora.
Menadžment projekt
Naši obrazovani i iskusni kadrovi vode računa da se projekti realizuju na vreme i u okviru predviđenog budžeta.
Industrijske grane: sektor telekomunikacija, finasijski sektor, naftna industrija, proizvodnja, javni sektor, bazične usluge i transport.
Obuka
Stotine ljudi dobilo je specijalizovanu obuku u okviru Saginog obrazovnog centra ili kao deo implementacije različitih projekata. Program obuke može se oblikovati u skladu sa potrebama za različitim sertifikatima, administriranjem i održavanjem uređaja ili opisom specifičnih rešenja i tehnologija. Obuka se može održavati u prostorijama Sage, centru za obuku ili u prostorijama klijenta, u zavisnosti od programa i klijentovih potreba.
Outsourcing
Saga takođe nudi i outsourcing IT procesa, uključujući i održavanje aktivne i pasivne mrežne opreme, računara, servera, kritičnih poslovnih sistema, aplikacija, middleware softvera, kao i specifičnih rešenja, kao što su Pay Per Usage rešenja (naplata po korišćenju).
Finasiranje
Saga je spremna da ponudi lizing ICT opreme ili drugi oblik finansiranja.
Reprezentativni klijenti: Telekom Srbija, Narodna banka Srbije, Raiffeisen Banka, PTT Srbija, Evropska agencija za razvoj, Ministarstvo finansija – Poreska uprava i Uprava za trezor, Beogradski vodovod i kanalizacija, DDOR Novi Sad, Unicredit Bank, Hypo-Alpe-Adria Bank.
Kontakt
Saga d.o.o. Beograd  Milentija Popovića 9,   11070 Beograd, Srbija  +381 (0)11 3108-500  +381 (0)11 3108-567  www.saga.rs  office@saga.rs