Sponsors

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/itsmforg/public_html/drupal/modules/book/book.module on line 559.
in
 
GOLD SPONSORS
         
   
         
SILVER SPONSORS
   
     

 

 

THE SPONSORSHIP PACKAGES

 

I

 

The list of services of the Gold Sponsorship Package, based on 3,000 Euros sponsorship paid by GOLD sponSor:

 

-          During the whole Conference, a Gold Sponsor logo and name is presented at the Conference Venue.

-          In all media activities and news related to the itSMF SEE Regional Conference, a name of the Gold Sponsor will be mentioned.

-          In all press news and material published, e.g. Marketing Brochure or flyers, a Gold Sponsor logo, name and short description will be included.

-          Gold Sponsor will get 1/3 of the one (1) A4 page in the Conference Programme Brochure,

-          In the main Conference Programme, Gold Sponsor will get a speaking opportunity, according to the timing agreed by the Conference Organizer.

-          Twenty (20) VIP delegate passes with itSMF Serbia annual membership cards for 2011, for attendees chosen by Gold Sponsor.

-          Two (2) VIP Sitting tables for 20 attendees of the main Conference Programme.

-     ITSM Expo - Exhibition Space (Stand-9m2), for exhibiting and presenting about ITSM products and services, as well as distributing marketing material to conference delegates.

 

II

 

The list of services of the Silver Sponsorship Package, based on 1,000 Euros sponsorship paid by SILVER SponSor:

 

-          During the whole Conference, a Silver Sponsor logo and name is presented at the Conference Venue.

-          In all media activities and news related to the itSMF SEE Regional Conference, a name of the Silver Sponsor will be mentioned.

-          In all press news and material published, e.g. Marketing Brochure or flyers, a Silver Sponsor logo, name and short description will be included.

-          Gold Sponsor will get 1/5 of the one (1) A4 page in the Conference Programme Brochure,

-          Ten(10) VIP delegate passes with itSMF Serbia annual membership cards for 2011, for attendees chosen by Silver Sponsor.

-          One (1) VIP Sitting tables for 10 attendees of the main Conference Programme.

-          ITSM Expo - Exhibition Space (Stand-6m2) for exhibiting and presenting about ITSM products and services, as well as distributing marketing material to conference delegates.


 

 

PAKETI SPONZORSKIH USLUGA

 

I

 

Paket sponzorskih usluga na ime uplaćenog iznosa od 300.000 dinara, GOLD sponzor:

 

-          Na vidnom mestu, ispod naziva i znaka Platinum Sponzora, istaći naziv Gold Sponzora.

-          U medijskim nastupima Primaoca sponzorstva, kao i na konferencijama za štampu, u sklopu pripreme i održavanja Konferencije pominjanje naziva Gold Sponzora.

-          U Programu Konferencije, na donjem delu naslovne strane će se istaći naziv Gold Sponzora.

-          Gold Sponzoru se obezbeđuje prostor u Brošuri Konferencije, i to jedna trećina (1/3) reklamne stranice.

-          U uvodnoj i završnoj reči, zahvalnost za sponzorstvo.

-          U štampanim materijalima koji prethode Konferenciji i koji će uslediti nakon Konferencije, takođe će se naglasiti naziv Gold Sponzora, a ispod Platinum sponzora (pozivi, pozivnice za različite manifestacije, u reklamnim materijalima i sl). 

-          Za prezentaciju poslovanja, Gold Sponzoru se obezbeđuje prostor u kojem se održava Konferencija, u vremenu utvrdjenom Programom Konferencije.

-          Dvadeset (20) VIP učesnika sa pripadajućoj godišnjom članskom kartom itSMF Srbije za 2011, koje delegira Gold Sponzor.

-          Dva VIP stola (2x8 delegata) za učestvovanje i praćenje glavnog programa Konferencije.

-          ITSM Expo Izožbeni prostor (Stand-9m2), za prezentaciju proizvoda i usluga učesnicima Konferencije i distribuciju brošura i propagandnog materijala.

 

 II

 

Paket sponzorskih usluga na ime uplaćenog iznosa od 100.000 dinara, SILVER Sponzor:

 

-          Na za to odgovarajućem mestu, iistaći naziv Silver Sponzora.

-    U medijskim nastupima Primaoca sponzorstva, kao i na konferencijama za štampu, u sklopu pripreme i održavanja Konferencije pominjanje naziva Silver Sponzora.

-          U Programu Konferencije, na poslednjoj strani programa isticanje naziva Silver Sponzora.

-          Sponzoru se obezbeđuje prostor u Brošuri Konferencije, i to jedna petina (1/5) reklamne stranice.

-        U štampanim materijalima koji prethode Konferenciji i koji će uslediti nakon Konferencije, naglasiće se naziv Silver Sponzora na za to odgovarajem mestu.

-          Deset (10) VIP učesnika sa pripadajućoj godišnjom članskom kartom itSMF Srbije za 2011, koje delegira Silver Sponzor.

-          Jedan (1) VIP sto za učestvovanje 8 delegata i praćenje glavnog programa Konferencije.

-     ITSM Expo Izlozbeni prostor (Stand-6m2) za prezentaciju proizvoda i usluga učesnicima Konferencije i distribuciju brošura i propagandnog materijala.